Kritische denkvaardigheden in MBO
woensdagmiddag 28 juni 2017 in het Innovatiehuis

Kritische denkvaardigheden zijn noodzakelijk voor de opleiders en docenten in het MBO om de dialoog met studenten aan te gaan over complexe thema's. Leer de methodiek Rationale kennen en ga zelf aan de slag om jouw kritische denkvaardigheid te ontwikkelen. Omdat kritische denkvaardigheden onlosmakelijk verbonden zijn met creatief denken, hiervoor ook alle aandacht.
Met oa. Timo ter Berg (Kritisch Denken BV), Daan van Riet (ROC Midden Nederland), Harry van der Schans (Koning Willem I College) en Jelle Marchand (ROC Mondriaan)
PopUp: Onderzoek(ers) in het MBO
vrijdag 22 september 2017 in PopUp Innovatiehuis Steenwijk

Onderzoek en onderzoekend werken in het mbo, wat is het en waarom zou je het willen? Wat betekent het voor mij, voor mijn team, voor mijn school? En als je het wilt, hoe doe je het dan? 

Wil je aan de slag met onderzoek in het MBO kom dan naar deze werksessie in het PopUp Innovatiehuis op initiatief van de Kenniskring Lectoren en Hoogleraren Beroepsonderwijs (Niek van den Berg, Peter den Boer en Henk Ritzen)
PopUp: Jorwerd on tour Speldag Stilte, bezinning en verbinding
PopUp Themadag: Jorwerd on tour - Dag van Stilte, bezinning en verbinding
Dinsdag 26 september in PopUp Innovatiehuis Steenwijk

In onze maatschappij worden we overspoeld door de hectiek van het bestaan. Nijkleaster biedt daarom programma's aan die zich richten op 'stilte, bezinning en verbinding'.

Pionier predikant van Nijkleaster Hinne Wagenaar deelt zijn ervaringen en neemt je mee op Kleaster-kuier, een meditatieve wandeling, die zich richt op jouw leven en werk. Wat heeft dit te maken met jouw functioneren en wat kan dit betekenen voor jouw studenten.
PopUp: Speldag Ambachtelijke zingeving in onderwijs
PopUp  Speldag: Ambachtelijke zingeving in het onderwijs
Woensdag 27 september
in PopUp Innovatiehuis Steenwijk

Deze Speldag in het PopUp Innovatiehuis bestaat uit:
* een interactieve lezing door journalist Peter Henk Steenhuis, Werk verZetten, zingeving volgens René Gude
* we spelen het grote "Zin in werkspel"
* een workshop: hoe geven we ambachtelijke zingeving vorm in het onderwijs
PopUp Steenwijk: Moderne Levenskunst
PopUp Themamiddag Moderne Levenskunst volgens Spinoza
donderdagmiddag 28 september 2017 in PopUp Innovatiehuis Steenwijk

In gesprek met Prof. Maarten van Buuren (Hoogleraar moderne letterkunde aan de Universiteit van Utrecht) over Moderne Levenskunst volgens Spinoza en hoe je dit kunt toepassen in het dagelijks leven (en wellicht in het onderwijs).
Intercultureel communiceren in de multiculturele samenleving
vrijdagmiddag 29 september 2017 in Innovatiehuis 's-Hertogenbosch

Themamiddag rond interculturele communicatie, welke rol die op jouw school zou moeten spelen, wat je hiermee kunt in jouw lespraktijk en welke gevolgen dat heeft (moet hebben) voor (na)scholing en bijvoorbeeld personeelsbeleid.

Met oa. Toon van der Ven (Aeres Hogeschool Wageningen) en Rubik Nazarian (Driehoektraining) en praktijkervaringen van mbo-scholen via Netwerk Burgerschap MBO
Top