Themabijeenkomsten

Intercultureel communiceren in de multiculturele samenleving

Intercultureel communiceren in de multiculturele samenleving
vrijdagmiddag 1 december in Innovatiehuis 's-Hertogenbosch

Welke rol zou interculturele communicatie op jouw school moeten spelen, wat kun je ermee in jouw lespraktijk, welke gevolgen heeft het voor (na)scholing en bijvoorbeeld personeelsbeleid.

Met Toon van der Ven (Aeres Hogeschool Wageningen) en zijn online scan 'interculturele competentie', Eva van Ooijen van Sietar Nederland (Vereniging van professionals o.g.v. interculturele communicatie&diversiteit), Halil Karaaslan via Netwerk Burgerschap MBO
 
We leven in verschillende ‘biotopen’: familie en vrienden, professioneel, regionaal, nationaal, Europees, internationaal, mondiaal, multicultureel, .. Binnen die leefgemeenschappen kunnen we ons meestal prima redden. Maar niet altijd. De multiculturele samenleving komt vaak negatief in de media. De meeste scholen zijn een weerspiegeling van die multiculturele samenleving. Vaak hebben scholen beleid ontwikkeld op hieraan gerelateerde thema’s, vaak ook niet. Zolang alles goed gaat: geen probleem. Maar hoe ga je om met incidenten of zelfs crises?

Charlie Hebdo, anti-homogeweld, culturele polarisatie; in de media wordt de school vaak als een van de oplossingen aangeduid, vaak in de verwijtende sfeer: ‘daar besteden ze op school toch aandacht aan?’ Dat zouden veel betrokkenen op school ook wel willen maar de vraag is vaak: hoe? Op de lerarenopleiding is aandacht voor pedagogiek, (vak)didactiek en communicatie. Maar voor het omgaan met gevoelige thema’s en incidenten is die bagage vaak te licht. Daarom is het een goed idee dat (aanstaande) docenten gefaciliteerd worden om te gaan met multiculturele thema’s, al dan niet etnisch of religieus gerelateerd.
In de lerarenopleidingen en nascholingen zou daarom structureel interculturele communicatie opgenomen moeten worden. Als deze thema’s onderdeel worden van de opleiding en van de schoolpraktijk, zetten we de beweging ’van reactief naar responsief’ in gang. Dat is niet ingewikkeld maar het gaat ook niet vanzelf.

Over wat interculturele communicatie is, welke rol die op school zou moeten spelen en welke gevolgen dat moet hebben voor (na)scholing en bijvoorbeeld personeelsbeleid, willen we graag van gedachten wisselen.

Sprekers deze middag:
Toon van der Ven, docent en lerarenopleider bij Aeres Hogeschool Wageningen, tevens onderzoeker Interculturele Communicatie.
Hij biedt de deelnemers de mogelijkheid tevoren een online scan 'interculturele competentie' in te vullen, de uitslag daarvan is extra informatief en leerzaam.
Via het Netwerk burgerschap MBO deelt Halil Karaaslan zijn praktijkervaringen:
Halil Ibrahim Karaaslan is docent loopbaan & burgerschap bij het Lentiz LIFE College, columnist en eigenaar Kennis Industrie. Hij biedt vanuit het concept WAARDENloos onderwijs een visie op hoe je als docent om kunt gaan met ‘lastige thema’s’ in de klas. Dit gebeurt middels interactieve casussen waarbij de dagelijkse praktijk van de docent geregeld aan bod komt.
Tevens levert Eva van Ooijen namens Sietar Nederland (Vereniging van professionals op het gebied van interculturele communicatie en diversiteit) als interdisciplinaire vakvereniging op het gebied van interculturele communicatie een bijdrage. 

Themamiddag rond interculturele communicatie
op vrijdagmiddag 1 december in het Innovatiehuis 's-Hertogenbosch ook voor jou interessant?
Jouw bijdrage is € 45,=. Wil je vooraf met ons lunchen (je betaalt dan € 60,= voor de hele middag) dan ben je welkom vanaf 12 uur. Het programma begint om 13 uur. We sluiten de middag af met een informele netwerkborrel in de Huiskamer van Innovatiehuis.
Aanmelden: via de online databank
Top