Themabijeenkomsten

Weet-denk-doe! snel professionaliseren in het mbo

Weet-denk-doe! snel professionaliseren in het mbo
Kennismakingssessie Weet, denk, doe!
vrijdagmiddag 19 mei 2017 in Innovatiehuis

Hoe kan een mbo-school en/of een mbo-team snel beter worden?
Dit is de vraag waar het boek Weet, denk, doe, snel professionaliseren in het mbo over gaat. De Argumentenfabriek  heeft de ervaringen van vier mbo-instellingen, die grote stappen hebben gemaakt op het pad van professionalisering (Nova College, ROC van Twente, Koning Willem 1 College en Deltion College) geïnventariseerd en deze omgezet in een toegankelijk denk- en werkmodel.
 
Hoe kan een mbo-school en/of een mbo-team snel beter worden?
Dit is de vraag waar het boek Weet, denk, doe, snel professionaliseren in het mbo over gaat.
Het antwoord is: Door gebruik te maken van ervaringen van mbo-scholen die al grote stappen hebben gemaakt op het pad van professionalisering.
De Argumentenfabriek  heeft de ervaringen van vier van zulke mbo-instellingen (Nova College, ROC van Twente, Koning Willem 1 College en Deltion College) geïnventariseerd en deze omgezet in een toegankelijk denk- en werkmodel.
Dit model gaat uit van een denkbeeldige ‘as van professionaliteit’, oplopend van fase 1 (taakgericht) via fase 2 (resultaatgericht) naar fase 3 (professioneel).
De geïnterviewde scholen hebben langs deze as een beweging naar rechts (meer professionaliteit) gemaakt en gaven tips over hoe andere scholen deze professionaliseringsslag ook kunnen maken.


De Argumentenfabriek heeft dit verwerkt tot een boek met uitleg en heldere schema’s. 
Hiermee kunnen teams, mbo-colleges, én hele mbo-instellingen zelf drie stappen doorlopen:
1. WETEN: weten waar je staat op de as van professionaliteit. Als team, als mbo-college of als instelling.
2. DENKEN: denken over wat voor je team, mbo-college of instelling wenselijk en mogelijk is: waar wil je naartoe en hoe ga je dat realiseren? Het boek doet allerlei suggesties voor interventies, je kunt zelf kiezen wat bij jouw team, mbo-college of instelling past.
3. DOEN: uitvoeren van de interventies en zo toegroeien naar een hogere mate van professionaliteit.

KENNISMAKEN MET DIT GEDACHTENGOED
Op de Weet-denk-doe-middag in het Innovatiehuis op 19 mei 2017 (van 13:00 – 16:00) zal Anouk Mulder een introductie op het boek geven en met deelnemers aan de slag gaan met de eerste twee vragen:
- waar staat mijn team (of mbo-college of instelling) op de ‘as van professionaliteit’?
- waar willen we naartoe en hoe kunnen we dat realiseren?
Exemplaren van het boek zijn ter plekke te koop voor 10 euro per stuk.
Vooraf al inlezen? Zie www.weetdenkdoe.nl


Anouk Mulder is chef onderwijs bij De Argumentenfabriek en auteur van Weet, denk, doe!
Ze begeleidt diverse organisaties in het onderwijs om helder na te denken over allerhande vraagstukken zoals bijvoorbeeld strategie, professionalisering, organisatie-inrichting en cultuur. Hiernaast ontwikkelt ze momenteel de training “Helder denken in en over onderwijs”, waarin professionals in het onderwijs gereedschappen van helder denken leren hanteren.

Deze Weet-denk-doe middag vindt plaats in het Innovatiehuis te 's-Hertogenbosch vanaf 13:00 uur. Optioneel kun je je aanmelden voor de lunch (€15,- vanaf 12:00 uur). We sluiten omstreeks 16:30 uur af met een netwerkborrel in de Huiskamer.
Aanmelden voor deze Themamiddag (€45,- excl.lunch) kan via de online databank.
Top